Att tänka på inför resan

I god tid innan du reser bör du gå igenom:

Resehandlingar: Kontrollera din orderbekräftelse/färdhandling! Här finns alla uppgifter om bokat arrangemang.
Passets giltighet
Försäkringar
Flyg- och hotellbokningar
Reserekommendationer från UD (finns här)
Nödvändiga visum: Kontakta landets ambassad (mer info)
Vaccinationer
Internationellt körkort (mer info)
Informera anhöriga om resrutt, hemkomst och hur du kan nås.

PASS OCH VISUM

Alla personer som reser måste ha ett giltigt pass, då passet är den enda ID handling som styrker svenskt medborgarskap. Ett pass som är trasigt eller går ut under restiden Är inte giltigt. För resor till de flesta länder utanför Schengen krävs att passet är giltigt minst 6 månader efter hemkomsten. Pass med fotografi krävs även för barn och spädbarn. Speciella regler gäller ibland för barn till utländska medborgare även om barnet är fött i Sverige och har svenskt pass. Den som p.g.a. avsaknad av giltigt pass eller visum förorsakar Flygbolag eller arrangör kostnad, bär själv det ekonomiska ansvaret härför.

Vänligen kontakta landets ambassad för mer information.


RESEHANDLINGAR

Kontrollera orderbekräftelse/färdhandling! Här finns alla uppgifter om bokat arrangemang. Om något skulle vara oklart eller inte överensstämma med vad du anser dig ha bokat, är det viktigt att du genast kontaktar resebyrån:
Tfn: 08-751 53 63

RESEFÖRSÄKRING

Tänk på vikten av att ha ett ordentligt försäkringsskydd! Kontrollera gärna om rese skydd utanför Norden ingår i din hemförsäkring, och om självrisken.

BAGAGE

Flygplanets lastförmåga och lastutrymme är begränsat. För antal väskor, tillåten frivikt etc. max 20 kg per person, tala med personalen på vårt kontor. Man ansvarar själv för sitt bagage och förpackar ömtåliga saker så att de ej går sönder. Om möjligt, med hänsyn till vikt och storlek, bör sådant tas som handbagage. Packa alltid mediciner, värdesaker och eventuellt toalettartiklar i handbagaget. Handbagage får ej överstiga 5 kg eller måtten 45x35x20 cm max ett handbagage per person.
Golfutrustning inkluderas inte i den fria bagagevikten. Bagen får väga högst 15 kg och endast innehålla golfklubbor och golfbollar. Utrymmet för golfbagage är begränsat varför vi rekommenderar förhandsbokning. På reguljärflyg betalas enligt IATAs prislista.
Packa med det du behöver, ofta blir det lite för mycket. Såvida du inte reser till något udda resmål kan du säkert köpa det du saknar – så lämna lite plats till det du köper med dig hem.

När du lagt fram din packning:
Märk bagaget med adressen på resmålet. (Hemadressen kan orsaka inbrott!) Skriv ner vad du har packat (för försäkringen, om du förlorar det)

VÄTSKA I HANDBAGAGET

Fr o m 6 november gäller nya regler inom EU (även Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz) för säkerhetskontroll vid flygning.
Bland annat begränsas mängden vätska man får ha med i handbagaget. Incheckat bagage påverkas inte av de nya begränsningarna.
Reglerna bygger på EG-förordning 1546-2006, som publicerats den 17 oktober.
På Transportstyrelsens webbsida finns såväl övergripande som mer utförlig information om vad som gäller: www.luftfartsstyrelsen.se/vatskor

HEMMET

För att komma hem till ett trevligt hem kan du:
Be någon ta hand om posten, tidningar, blommor osv.
Använd timers för lampor.
Ordna med eventuella räkningar om du är borta länge.
Lås huset, stäng av elektronik, släng soporna, rensa kylen.