Sveriges första charterresa

flygplanCharter är idag ett självklart inslag i svenskens semester. De allra flesta har någon gång varit på en klassisk charterresa. Men lika självklart var det inte för bara 30-40 år sedan. Den första charterresan genomfördes nämligen så sent som 1955. Detta åtminstone om man ser på charter som en resa som genomförs med flyg – vilket det är till 99% idag.

Den första resan gick från Stockholm till Palma. Sedan dess har Palma just varit ett resmål som legat i topp gällande resmål för svenska charterresor. Detta även om konkurrensen hårdnat betydligt sedan 50-talet.

Resan var på 16 dagar vilket även det skiljer sig mycket mot dagens utbud. Många reser enbart en vecka eller möjligtvis två. Det finns längre charterresor men få är längre än två veckor.

Bakgrunden till charterns genomslagskraft i Sverige var att det 1951 infördes en lag som gav alla minst tre veckors semester. Detta samtidigt som invånarna i landet generellt blev betydligt rikare. Sverige hade en enorm högkonjunktur under åren efter andra världskriget vilket inte minst återspeglade sig i en hög standard överlag.

Med mer pengar och mer tid ökade intresset för att åka utomlands och där föddes chartern. Det hade redan tidigare genomförts en rad så kallade sällskapsresor utomlands men det var då med tåg, buss eller båt. Flyg var fram till dess inte så ofta ett alternativ vid semesterplaneringen. År 1954 vågade sig visserligen ett bolag på att anordna en flygresa till Hamburg. Men eftersom de inte anordna någon logi kan man inte hävda att detta är någon konkret charter.

Den 22:a april år 1955 lyfte så planet från Bromma med destination Palma. På planet var det bara 26 personer och kostnaden var närmare 1100kr. Översatt till dagens penningvärde innebär det ca 15.000kr per person. Med andra ord har priset på charter fallit rejält sedan dess.

Mer om charter kan läsas på charters.nu